Motorrijles: Lopen en parkeren

De makkelijkste oefening die op het examen toch weleens voor wat problemen zorgt…

Lopend achteruit parkeren in een parkeervak (Groep 1)

De motor verplaatsen, zowel in rechte als in gebogen lijn, voor- en achteruit lopend. Ook het gebruik van de standaard wordt hiermee getoetst.

Afmetingen:

 • 10 meter lopen naar het vak
 • het vak is 2 meter breed en 3 meter lang
 • 10 meter lopen voorbij het vak

Wijze van uitvoering:

 • de motor afgezet
 • aan de linker zijde van de motor lopen
 • vooruit lopen met twee handen aan het stuur
 • voorrem bedienbaar houden en eventueel gedoseerd bedienen
 • achteruit lopen met ten minste één hand aan het stuur
 • vanaf de rechterzijde van de rijbaan lopend de motor tot voorbij een (denkbeeldig) parkeervak verplaatsen
 • daarna d.m.v. een bocht achteruit lopend de motor in het parkeervak parkeren
 • op de standaard plaatsen
 • van de standaard halen
 • vooruit het parkeervak uitlopen en naar rechts afbuigen
 • langs de rechterzijde van de rijbaan lopen

Beoordelingscriteria:

 • Bediening, balans en stabiliteit moeten continu onder controle zijn
 • De motor moet achteruit in het vak geplaatst worden
 • De motor moet op de juiste wijze op de standaard geplaatst worden
 • Bij de gekozen rijlijn rekening houden met het eventuele langsrijdend verkeer
WhatsApp chat